artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców sezonowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim