artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin