artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych nieruchomości