artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na a) dostawę sprzętu komputerowego do zamawiającego, b) instalację i konfigurację sprzętu w placówkach oświatowych, c) przeprowadzenie szkoleń wg opisanego programu, d) dostawę i instalację sprzętu do beneficjentów indywidualnych w ramach realizowanego projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion