artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją poniższych zadań wchodzących w skład projektu pn. ,,TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II'' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013