artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja projektowa