artykuł nr 1

Postępowanie na sporządzenie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim do rzeki Strawy na czas remontu kanału tranzytowego (kanał tłoczny i kanał otwarty) w ramach Projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze