artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie prac uzupełniających związanych z kontynuacją prac remontowych przy mogiłach żołnierzy polskich z 1939 r., polegających na wyposażeniu w płytę napisową z ciemnego granitu z odpowiednią inskrypcją w ramach zadania: Remont obiektów grobownictwa wojennego

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu665 KB