artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych prac uzupełniających zawiązanych z położeniem okładziny z trawertynu o grubości 2 cm na ścianach klatki schodowej na parterze w części prowadzącej do tylnej klatki schodowej (na powierzchni ok.18m2) na zadaniu pn.: Remont (modernizacja) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu130 KB