artykuł nr 1

Postępowanie dot. wykonania biologicznej inwentaryzacji zieleni w obszarze planowanych robót dla zadania "Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej"-odcinek wzdłuż kolejki wąskotorowej PKP od ul. Krakowskie Przedmieście do kolektora nr II-etap II.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze