artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw, w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4/6 - Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia