artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę boiska wraz z zapleczem w ramach programu Moje boisko-ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 12