artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę tablic multimedialnych dla najbardziej aktywnych szkół publicznych miasta Piotrkowa Trybunalskiego uczestniczących w projekcie piotrkowska platforma e-learningowa