artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2012 r., dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego