artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją części B zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej Nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, b/rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy510 KB
Pytania i odpowiedzi626 KB
Sprostowanie do pytania290 KB
Decyzja592 KB
Postanowienie274 KB
Nawierzchnia z kostki kamiennejMB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych D. 5.03.13. 467 KB
Pytania i odpowiedziMB
Zmiana treści ogłoszenia!!330 KB
Specyfikacja techniczna-załącznik podbudowa-zamienny196 KB
Wodociąg i gazociąg-ERRATA154 KB
Wpust deszczowy IS-5-arkusz 1-zamienny382 KB
Rys. S-3-schematy węzłów-zamienny215 KB
Opis techniczny przebudowy sieci wodociągu-zamienny277 KB
Opis techniczny gazociągu-zamienny544 KB
Opis do projektu budowlanego-zamienny645 KB
STWiORB - oznakowanie poziome92 KB
ST-00 zamienny226 KB
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachMB
Decyzja o zwolnieniu na realizację inwestycji drogowejMB
Aneks do projektu67 KB
Przedmiar55 KB
Zieleń SST poprawka101 KB
Projekt zieleni 217 MB
Specyfikacja - rozbiórka budynku183 KB
Rozbiórka i architektura - przedmiar42 KB
Projekt zieleni - legenda16 MB
Projekt zieleni 116 MB
Projekt zieleni 283 KB
Kosztorys ofertowy zieleni32 KB
Aneks -elektryka i TP 6. 0328 KB
Projekt - zielen z wyrębem rys. 1447 KB
Projekt zieleni - inwentaryzacja rys. 1452 KB
Tabela inwentaryzacyjna drzew67 KB
Zieleń 166 KB
Projekt zieleni83 KB
Zawartość teczki8 KB
Rys. 4 - włączenie przyłączy182 KB
Rys. 2 - profil wody219 KB
Rys.1 krawężnik792 KB
Woda 4164 KB
Uzgodnienia ZUDMB
Uzgodnienia - oświetlenie str. 2MB
Uzgodnienia Gaz - str. 5,6MB
Uzgodnienia Gaz - str. 3, 4MB
Uzgodnienia Gaz - str. 1, 2MB
Uzgodnienia - oświetlenie str. 1MB
Uzgodnienia WT Gaz str. 2MB
Uzgodnienia MZDiK240 KB
TP SA - uzgodnienie str. 2874 KB
TP SA - uzgodnienie str. 1MB
Gaz - nowe warunkiMB
Uzgodnienia kolizji TP SA str. 1MB
Uzgodnienia kolizji TP SA str. 2900 KB
Gaz - pełnomocnictwo271 KB
Gaz - uzgodnienia trasyMB
Plan rozbiórki budynku635 KB
Rozbiórka budynku 1139 KB
TPSA - UP projektanta424 KB
TPSA - T5MB
TPSA - T4734 KB
TPSA - T3839 KB
TPSA - T2MB
TPSA - T1MB
TPSA - światłowody146 KB
Oświetlenie, kolizje - WT PGE833 KB
Oświetlenie, kolizje - współrzedne geodezyjne25 KB
Oświetlenie, kolizje - UP projektanta424 KB
Oświetlenie, kolizje - opis techniczny172 KB
Oświetlenie, kolizje - obliczenia oświetlenia219 KB
Oświetlenie, kolizje - współrzędne geodezyjne40 KB
Oświetlenie, kolizje E-4MB
Oświetlenie, kolizje E-3MB
Oświetlenie, kolizje E-2MB
Oświetlenie, kolizje E-1MB
Kan. deszcz. - spis zawartości175 KB
Kan. deszczowa 5160 KB
Kan. deszcz. IS - 9274 KB
Kan. deszcz. IS - 8263 KB
Kan. deszcz. IS - 7228 KB
Kan. deszcz. IS - 6413 KB
Kan. deszcz. IS - 4779 KB
Kan. deszcz. IS - 3 2306 KB
Kan. deszcz. IS - 3 I293 KB
Kan. deszcz. IS - 2626 KB
Kan. deszcz. IS - 1397 KB
Kanalizacja deszczowa456 KB
Gaz - węzły329 KB
Gaz - schemat gazu409 KB
Gaz - profil207 KB
Gaz - mapa771 KB
Droga - uzg. str. tytułowa53 KB
Droga - schemat rozbórek554 KB
Droga - profil rys. 4 pop.606 KB
Droga - profil rys. 5291 KB
Droga - profil rys. 4490 KB
Droga - profil rys. 3303 KB
Droga - profil rys. 2428 KB
Droga - plan warstwicowa726 KB
Droga - organizacja ruchu 2MB
Droga - normalne 4.5979 KB
Droga - mapa poglądowa155 KB
Droga - konstrukcyjneMB
Droga - I profil308 KB
Droga - plan rys. 1BMB
Droga - tyczenie rys. 17MB
Droga - plan warstwicowy rys. 19MB
Droga - rys. 1AMB
Droga - projekt zagospodarowania241 KB
Droga - organizacja ruchu stałego85 KB
Droga - wykonawczy T1 B2372 KB
Droga budowa230 KB
Uzgodnienia - str. tytułowa53 KB
Specyfikacja technicznaMB
Rozbudowa skrzyżowania55 KB
Przedmiar V4189 KB
Przedmiar TP SAiV458 KB
Przebudowa gazu - przedmiar robót80 KB
Śieć wodociagowa - przedmiar robót105 KB
rys. 1AMB
OP - projekt zagospodarowania241 KB
Przebudowa linii KO36 KB
Oświetlenie KO33 KB
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni54 KB
Kanalizacja deszczowa - przedmiar robót75 KB
Kanalizacja deszczowa - przedmiar wariant I59 KB
SST - kanalizacja deszczowa149 KB
Rysunek wylotu kanalizacji deszczowej141 KB
Profil kanalizacji deszczowej228 KB
Śląska - plan zagospodarowania929 KB
Śląska - opis 2MB
Śląska - opis 2MB
Załącznik Nr 787 KB
Wzór umowy325 KB
Wzór tablicy informacyjnej50 KB
SIWZ467 KB
Ogłoszenie o zamówieniu25 KB