artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2012 operatów szacunkowych nieruchomości