artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do 3.5 tony, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach w 2013 roku