artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku.