artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę, sprzedaż leków, środków opatrunkowych oraz igieł i strzykawek dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim