artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony przystosowanego do przewozu osób oraz ładunku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego