artykuł nr 1

Przeprowadzenie 961 godzin zajęć wyrównawczych z j. angielskiego w ramach projektu UE: Zdobywamy Świat-kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych