artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających polegających na wykonaniu dodatkowej ilości trawertynu gr. 2 cm na ścianach klatki schodowej podłoża o powierzchni 45,9 m kw. wraz z przygotowaniem w związku z realizacją zadania pn.: Remont (modernizacja) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19