artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót polegających na usunięciu awarii istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulicy Słowackiego od torów PKP do posesji przy ulicy Słowackiego 23 z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Piotrkowie Trybunalskim realizowana wg projektu budowlano-wykonawczego Budowa POW wraz z odcinkiem ul. Słowackiego do torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23 z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami