artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych (zamiennych), polegających na montażu 40 szt. pachołków żeliwnych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. POW w zamian za wykonanie 113 MB poręczy ochronnych