artykuł nr 1

Postępowanie na wykonanie badań laboratoryjnych dla dwóch miejsc pomiarowych w zakresie odwiertów oraz oznaczenia: składu, masy, gęstości i wolnej przestrzeni, zagęszczenia warstwy, grubości warstwy

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze