artykuł nr 1

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Żeglarskiej dł. ok. 200 m. wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Koralowej do granicy działki nr ewid. 24/2 w obr. 18 położonej przy ul. Jeziornej 63 w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze