artykuł nr 1

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Zawiłej na odcinku od ul. Regatowej do ul. Zawiłej (ciąg pieszo-jezdny) dł. ok 400 m., ul. Głębokiej dł. ok 470 m. w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze