artykuł nr 1

Postępowanie na wykonanie pełnego zakresu przeglądu i konserwacji klasera rotacyjnego znajdującego się w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10 w okresie 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze