artykuł nr 1

Informacja dot. postępowania na przygotowanie, druk i kolportaż specjalnego dodatku do gazety codziennej, lokalnej, informującego o zadaniach i pracach piotrkowskiego samorządu oraz propozycjach kierowanych przez samorząd do mieszkańców miasta

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze