artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego