artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2012-2013 (z wyłączeniem dostaw aparatów telefonicznych)