artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim