artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy: ul. Dąbrowskiego 7, Batorego 10 i w budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie - stacja ujęcia wody w Uszczynie