artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie odcinka wodociągu od pkt W3 do pkt W4 metodą przecisku sterowanego zamiast metodą tradycyjną (wykop otwarty) przy realizacji zadania pn. Budowa zaplecza socjalno-szatniowego dla KS POLONIA w Piotrkowie Trybunalskim