artykuł nr 1

Informacja dot. postępowania na wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego 1 szt. tablicy pamiątkowej wg załączonego wzoru w związku z realizacją zadania pn.: "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze