artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacja inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 50.600.000 PLN włącznie