artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na przebudowę ringu ulic: Pijarskiej, Łaziennej - Mokrej, Konarskiego, Krakowskiego Przedmieścia w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu "Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowyMB
Załącznik nr 2 do odpowiedzi736 KB
Załącznik nr 1 do odpowiedzi 999 KB
1. Odpowiedzi na pytania WykonawcyMB
Pytania i odpowiedziMB
STWiOR - linie NN146 KB
STWiOR - specyfikacja techniczna729 KB
STWiOR - specyfikacja techniczna608 KB
STWiOR - strona tytułowa127 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - zlewniaMB
Projekt wykonawczy - sanitarna - BiOZ107 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - opis techniczny280 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - RINGI 25-03-B-R-2-250MB
Projekt wykonawczy - sanitarna - RINGI 25-03-B-R-1.3 WOD-500700 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - RINGI 25-03-B-R-1.2 KS-500697 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - RINGI 25-03-B-R-1.1 KD-500743 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - RINGI 25-03-B-R-1MB
Projekt wykonawczy - sanitarna - RINGI 25-03-B-R-0MB
Projekt wykonawczy - sanitarna - schemat węzłów MB
Projekt wykonawczy - sanitarna - PROFILE R-B-R-5286 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - PROFILE R-B-R-4377 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - PROFILE R-B-R-3b652 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - PROFILE R-B-R-3a588 KB
Projekt wykonawczy - sanitarna - strona tytułowa76 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - parkowa W11-241 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - oprawa A11 BETA165 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - oprawa A10 ALFA159 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - parkowa W29-255 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - parkowa W3-254 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - parkowa P2-0164 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - oprawa - wysięgnikMB
Projekt wykonawczy - elektryka - reflektor106 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - rysunek 2 - kableMB
Projekt wykonawczy - elektryka - rysunek 1 - kableMB
Projekt wykonawczy - elektryka - BiOZ31 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - opis67 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - orientacja604 KB
Projekt wykonawczy - elektryka - strona tytułowa76 KB
Projekt wykonawczy - drogi - tabela robót ziemnych - Łazienna Mokra - Pijarska13 KB
Projekt wykonawczy - drogi - tabela robót ziemnych - Krakowskie Przedmieście13 KB
Projekt wykonawczy - drogi - tabela robót ziemnych - Konarskiego12 KB
Projekt wykonawczy - drogi - przekroje poprzeczne - Konarskiego49 KB
Projekt wykonawczy - drogi - przekroje poprzeczne - Łazienna - Mokra , Pijarska116 KB
Projekt wykonawczy - drogi - przekroje poprzeczne - Krakowskie Przedmieście50 KB
Projekt wykonawczy - drogi - projekt zagospodarowania terenuMB
Projekt wykonawczy - drogi - plan sytuacyjno - wysokościowyMB
Projekt wykonawczy - drogi - opis techniczny44 KB
Projekt wykonawczy - drogi - niweleta ul. Łazienna - Mokra i Pijarska95 KB
Projekt wykonawczy - drogi - niweleta ul. Krakowskie Przedmieście54 KB
Projekt wykonawczy - drogi - niweleta ul. Konarskiego46 KB
Projekt wykonawczy - drogi - szczegół konstrukcyjny94 KB
Projekt wykonawczy - drogi - BiOZ37 KB
Projekt wykonawczy - drogi - schemat osi58 KB
Projekt wykonawczy - drogi - geodezja20 KB
Projekt wykonawczy - drogi - oświadczenie28 KB
Projekt budowlany - sanitarna - zlewniaMB
Projekt budowlany - sanitarna - BiOZ108 KB
Projekt budowlany - sanitarna - opis techniczny284 KB
Projekt budowlany - sanitarna - RINGI 25-03-B-R-2-250MB
Projekt budowlany - sanitarna - RINGI 25-03-B-R-1MB
Projekt budowlany - sanitarna - RINGI 25-03-B-R-0MB
Projekt budowlany - sanitarna - PROFILE R B-R-5 310 KB
Projekt budowlany - sanitarna - PROFILE R B-R-4382 KB
Projekt budowlany - sanitarna - PROFILE R B-R-3b645 KB
Projekt budowlany - sanitarna - PROFILE R B-R-3a589 KB
Projekt budowlany - sanitarna - strona tytułowa76 KB
Projekt budowlany - elektryka - parkowa W11-241 KB
Projekt budowlany - elektryka - oprawa A11 BETA165 KB
Projekt budowlany - elektryka - oprawa A10 ALFA159 KB
Projekt budowlany - elektryka - parkowa W29-255 KB
Projekt budowlany - elektryka - parkowa W3-254 KB
Projekt budowlany - elektryka - parkowa P2-0164 KB
Projekt budowlany - elektryka - parkowa P1-0155 KB
Projekt budowlany - elektryka - oprawa - wysięgnikMB
Projekt budowlany - elektryka -reflektor106 KB
Projekt budowlany - elektryka - rysunek 3 - kable956 KB
Projekt budowlany - elektryka - rysunek 2 - kable927 KB
Projekt budowlany - elektryka - rysunek 1 - kableMB
Projekt budowlany - elektryka - BiOZ31 KB
Projekt budowlany - elektryka - opis67 KB
Projekt budowlany - elektryka - orientacja604 KB
Projekt budowlany - elektryka - strona tytułowa76 KB
Projekt budowlany - drogi - tabela robot ziemnych - Łazienna Mokra - Pijarska13 KB
Projekt budowlany - drogi - tabela robót ziemnych - Krakowskie Przedmieście13 KB
Projekt budowlany - drogi - tabela robót ziemnych- Konarskiego12 KB
Projekt budowlany - drogi - przekroje poprzeczne - Konarskiego49 KB
Projekt budowlany - drogi - przekroje poprzeczne - Łazienna Mokra , Pijarska116 KB
Projekt budowlany - drogi - przekroje poprzeczne - Krakowskie Przedmieście50 KB
Projekt budowlany - drogi - projekt zagospodarowania terenuMB
Projekt budowlany - drogi - plan sytuacyjno-wysokościowyMB
Projekt budowlany - drogi - opis techniczny44 KB
Projekt budowlany - drogi - niweleta ul. Łazienna - Mokra i Pijarska95 KB
Projekt budowlany - drogi - niweleta ul. Krakowskie Przedmieście54 KB
Projekt budowlany - drogi - niweleta ul. Konarskiego46 KB
Projekt budowlany - drogi - szczegół konstrukcyjny94 KB
Projekt budowlany - drogi - BIOZ37 KB
Projekt budowlany - drogi - schemat osi58 KB
Projekt budowlany - drogi - geodezja20 KB
Projekt budowlany - drogi - oświadczenie28 KB
Kosztorysy - przedmiary - wodociag z przyłączami129 KB
Kosztorysy - przedmiary - kanalizacja deszczowa149 KB
Kosztorysy - przedmiary - kanalizacja sanitarna124 KB
Kosztorysy - przedmiary - ring drogi56 KB
Kosztorysy - przedmiary - ring266 KB
Kosztorysy - przedmiary - mała architektura88 KB
Kosztorysy - przedmiary - strona tytułowa126 KB
Wymagania techniczne86 KB
Istotne postanowienia umowy190 KB
SIWZ - 1 str.722 KB
SIWZ460 KB
Ogłoszenie o zamówieniu212 KB