artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie nowych przyłączy energetycznych C. O., kanalizacji sanitarnej, wodociągowej do budynków ZSP Nr 2.