artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony ma wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej Nr 2 zlokalizowanej przy ul. Daniłowskiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 317/4, obręb 24