artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony ma wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej Nr 13 zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 11 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 342/2, obręb 23