artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie odtworzenia utwardzenia terenu wraz z budową miejsc postojowych na parkingu wewnętrznym wraz z remontem zjazdu publicznego; ogrodzenia wewnętrznego; rozbiórki istniejącego budynku kasy i fragmentu muru; remontu istniejących parkingów w pasie drogowym ul. Żwirki w rejonie stadionu w ramach zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Concordia"