artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: 1) zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu miasta 2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót budowlanych niestanowiących konserwacji i bieżących napraw w ramach realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego dla zasobu objętego zarządzaniem

Załączniki:
Załączniki do umowy (ZIP)210 KB
Wzór umowy170 KB
SIWZ - str. 1217 KB
SIWZ371 KB
Ogłoszenie262 KB