artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej ścian szczytowych budynku socjalnego na styku ze schodami na zadaniu "Modernizacja stadionu Concordia"