artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej oraz dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej stołówki i budynku dydaktycznego w ramach zadania "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę Sali Sportowej przy ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim"