artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert dla zapewnienia obsługi prawnej realizacji zadania "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Wzór umowyMB
Oferta490 KB
Zaproszenie do składania ofert926 KB