artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sporządzanie wycen nieruchomości do różnych celów na rok 2010