artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 roku