artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych