artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko - budowlany budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jerozolimskiej 29 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy990 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Odp. nr 3 - ekspertyza13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Odp. nr 3 - balustrada44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Odp. nr 3 - cokół22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 3 na pytania wykonawcówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA !!! Przedłużenie terminu składania ofert565 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - okna31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - elewacja150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - dach35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - nawierzchnia52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawcówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Remont MBP - dokumentacja (ZIP)12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 4.2 (ZIP)19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 4.1 (ZIP)22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 3 (ZIP)34 MB
Synagoga - fotografie 2.2 (ZIP)13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 2.1 (ZIP)30 MB
Synagoga - fotografie 1 (ZIP)10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str.591 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ397 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer