artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w rejonie Starego Miasta w ramach zadania Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim-etap I.